T-Bone Hamilton Trio @ City Grille, Downtown Sarasota